Til forsiden

Diskusjonslysten? Gå til Busspraten.

Klikk her for å melde adresseforandring?

Bli medlem i RHF?

 

100 år med kommersiell rutebildrift i Norge

Planlegging av aktiviteter i 2008 er i full gang. Det dreier seg om markering av 100 år med kommersiell rutebildrift i Norge.

Her vil vi legge ut forskjellige aktiviteter og meldinger som kan være av interesse.

Det gjelder:

  • rutebilens år 2008
  • den kulturelle skolesekk med produksjon av klassesett med orientering om og oppgaver om betydningen av rutebilen i Norge
  • frimerke utgivelse status rutebilhistorisk bok
  • status arrangementer i Molde i 2008
  • veteranbussstafetten i 2008
  • 25 år med RHF i Norge

- og her kan du lese mer informasjon om "Bok om  norsk rutebilhistorie i 2008" som er under utarbeidelse