Til forsiden

Diskusjonslysten? Gå til Busspraten.

Klikk her for å melde adresseforandring?

Bli medlem i RHF?

 

Foreningen

RHF

RHF er en ideell og uavhengig forening. Siden starten i 1983 har foreningen arbeidet aktivt for å samle alle med interesse for rutebilhistorien i Norge.

Vår virksomhet spenner over mange felt, restaurering av busser, registrering og nedtegning av historien til de mange busselskap og karosseribyggere som har vært i Norge, samling av rekvisita og effekter fra bussnæringen og samling av fotografier og arkivmateriell.

I Norge har det eksistert over 1000 rutebilselskaper og nær 100 karosserifabrikker. De aller fleste av disse er i dag historie; vi arbeider for at disse skal få sin plass i historien.

Leder: Svein Stueland

 

Rutebil

Vi utgir bladet Rutebil fem ganger årlig, Norges eneste blad med bred dekning av rutebilen og dens historie.

 

Rutebil nr. 82

Lokalavdelinger

Lokalavdelingene samler medlemmer i sitt distrikt til utflukter, medlemsmøter, restaureringskvelder og arrangerer tur til det årlige veteranbusstreffet.

Lokalavdelingene koordinerer den direkte kontakt mellom RHF og rutebilnæringen i sitt område.

Som medlem av RHF blir du automatisk medlem i lokalavdelingen, dersom en slik er etablert i ditt område

 

Veteranbusstreff

Vi arrangerer Norges største veteranbusstreff hvert år i forbindelse med foreningens landsmøte i mai/juni. Mellom 50 og 100 busser deltar.

Vi arbeider aktivt for å sikre at bussens rolle i lokal- og samferdselshistorien blir husket, og vi arbeider for at de gamle bussene skal få status som teknisk kulturminne.

 

Historisk Forum

Historisk Forum er for dem som er spesielt interessert i forskning på detaljer om våre eldre busser og på den måten oppklare de mange små og store mysterier. Send en mail til redaksjonen om du ønsker å bli medlem i forumet.

Websiden, www.rhf.no

Websiden skal gi rask og oppdatert informasjon om dagsaktuelle saker samt være en kilde til faktabasert informasjon om rutebilhistorie.

 

Busspraten

Et diskusjonsforum for bussinteresserte med en rekke underfora ulike interesseområder.

Finn oss på Facebook
Kontakt oss:

Dobbeltklikk for å få sent en e-post til:

Se også mailadresser under lokalavdelinger