Bestill utstillingskatalogen fra det 19. veteranbusstreff i Evje her

Det viser seg at katalogen for det 19. veteranbusstreff ble en meget populær trykksak. I følge arrangementskomiteen gikk salget så pass strykende, at man faktisk klarte å tømme lageret i god tid før siste veteranbuss forlot Evje.  

Spørsmål om det skal produseres noe nytt opplag av katalogen kan stilles til Bjørn Andersen på e-post: bussba@frisurf.no  mob.: 922 31 475 eller til Harald Stenhaug på e-post: h-stenh@online.no. Mob.: 908 29 181.