Vårt diskusjonsforum "RHF-praten"

Oppdatert 29.10.05

Flere har etterspurt et norsk diskusjonsforum for busser i likhet med det svenske Buss Snack.

Rutebilhistorisk Forening vil derfor i løpet av første halvdel av november opprette et slikt diskusjonsforum på websidene våre. Siden vår forening i første rekke fokuserer på det rutebilhistoriske, håper vi at de fleste innleggene vil dreie seg om det som er av rutebilhistorisk interesse.

Imidlertid vil forumet også kunne brukes til å samle informasjon om det som kan bli av rutebilhistorisk interesse. Derfor vil også informasjon om nye busser, selskaper, konsesjoner osv. være velkomment. 

Vi kjenner til at Buss Snack har hatt en del problemer med innlegg som har gått utenfor rammene. Vi vil derfor etablere en del regler og retningslinjer i forbindelse med vårt kommende diskusjonsforum.

Forumet er under uttesting. Prøv ut om du har lyst.

Forumet benytter seg av den gratis phpBB2-softwaren for diskusjonsfora som er installert på vår webside. I forumet vil det være mulig å gå inn som registrert bruker eller en tilfeldig bruker. Innlegg skrives i innleggsboksen. I "innhold" formatteres meldingen. F.eks. trykk på b for å få "bold", b'en kommer og skriv videre, bold avsluttes ved nytt trykk, legg inn bilder fra web ved å trykke img og legg til en kopiert bildeadresse  avslutt med nytt trykk på img, legg til webside ved å trykke på url og skriv webadressen, avslutt ved nytt trykk.

Som dere vil se er brukerinterfacen mer komplisert enn i Buss Snack. Imidlertid er også mulighetene større.

Basert på erfaringer under uttestingen, vil vi kunne sette opp regler for om forumet skal være helt åpent (som nå) eller forbeholdt medlemmer, evt. begge deler med ulike rettigheter.

Forumet vil være direkte (og er nå indirekte) tilgjengelig fra "destinasjonsskiltet" RHF-praten på www.rhf.no.

Gå tilbake til www.rhf.no