Bilder fra Røros

Roar G. Nilsson har foreviget følgende fra kortesjen 27.5