Selskaper fylkesvis

Tast inn første bokstaver i fylket

 

Fylke

 

ID Siste_navn Tidligere_navn1 Sted Fylke Oppettelsesår Nedleggelsesår Overtatt_av Se_rutebil_nr
12 Lunds Bussruter   Råde Østfold 1922   EKSISTERER  
13 Østfold Bilruter   Sarpsborg Østfold 1961      
14 Eidsberg Bilruter   Mysen Østfold 1948 1958 Indre Østfold Bilruter  
15 Østfoldrutene De Blå Østfoldbusser A/S Hobøl Østfold 1963 1994 Moss og Omland Bilruter  
16 Fredrikstad Rutebiler   Fredrikstad Østfold 1957 1980 Fredrikstadsitriktets Rutebiler  
17 Gunvald Eriksen & Sønners Bilruter A/S Gunvald Eriksen Onsøy Østfold 1931 1978 O/S Onsøy Bilruter  
18 Halden Trafikk A/S   Halden Østfold 1973 1997 Norgesbuss  
19 Hansens Bilruter   Råde Østfold 1928   EKSISTERER 89
20 Hvaler-Kråkerøy Bilruter A/S   Kråkerøy Østfold 1973   FDR  
21 Kråkerøy Kommunale Bilruter   Kråkerøy Østfold 1947 1973 Hvaler-Kråkerøy Bilruter A/S  
22 Juel Johansens Bilruter   Rolvsøy Østfold 1920   EKSISTERER  
24 Hans Paulsens Bilruter   Onsøy Østfold 1923 1978 A/S Onsøy Bilruter  
25 Pettersens Bilruter Våler & Svinndal Autoselskap Svinndal Østfold 1908 1997 Nettbuss Østfold  
26 Skjeberg-Sarpsborg-Varteig Busselskap A/S   Sarpsborg Østfold 1974 1996 A/S Østfold Bilruter 12
27 Trafikkselskapet Glom-Buss AS   Sarpsborg Østfold 1949 1989 SSV  
28 Sarpsborg-Tune Rutebiler   Sarpsborg Østfold 1948 1949 Glombuss  
29 Børtevann-Ullerøy-Varteig Busstrafikk A/S   Skjeberg Østfold 1948 1974 SSV 70
30 Trøgstad Busselskap   Trøgstad Østfold 1948 1993 Norske Tursitbusser A/S  
31 Askim Bilruter   Askim Østfold 1937 1972 De Blå Østfoldbusser A/S 79
32 Kværners Bilcentral   Ørje Østfold 1922 1956 NSB  
[1/18]