RHF Lokalavdeling Østfold

Oppdatert 5.4.13

bulletNylig innscannete Østfoldbilder 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Avdelingen har pr. 20.2.13 69 medlemmer

Leder Magnus Erichsen
Nestleder Jostein Coll-Hansen
Sekretær Tore H Wiik
Kasserer Mikkel Olseng
Styremedlem Odd Taiet
Styremedlem Svein Eng
Styremedlem Knut Willy Sørensen

 

bulletFor referater, gå hit
bulletTur til Oslo 13.9.08, se bilder her

 

10.3.11: Innvielse av vårt banner: På avdelingslederens initiativ har vi fått tak i et stort og flott banner som vi kan bruke til å synliggjøre avdelingen. Bildet er tatt fra styremøte 10.3.11 der banneret ble vist for første gang.
Ca femten møtte opp på vellykket bildekveld i RHF Østfold. Prosjektleder Jostein Coll-Hansen var fornøyd og takker:

Da har jeg kommet meg på nett igjen, og må også få rette en takk til alle som møtte opp på bildekvelden Kjempeflott at så mange fatter interesse for dette. Og til de som måtte ha lyst til være med neste gang men som kanskje ikke hadde anledning denne gangen, så er alle selvsagt hjertelig velkommen. Etter ønske fra flere vil vi forsøke å legge neste bildekveld/dag til en lørdag, men dette kommer vi nærmere tilbake til. Ellers vil jeg få minne om at vi for tiden er svært interessert i å få tak i bilder, både før og nå av steder i Østfold som har tilknytning til rutebilhistorien. For eksempel rutebilanlegg, rutebilstasjoner, oppstillingsplasser, karosseriverksteder og endeholdeplasser/snuplasser, og gjerne også holdeplasser med gamle skilt, venteskur eller gjenlevende melkeramper o.l. og igjen takk for en hyggelig og vellykket bildekveld sist torsdag

Styret 2009: Knut Willy Sørensen var ikke til stede. Valgt på årsmøtet 3.3.2009.

Leder: Magnus Erichsen, valgt for 2 år
Nestleder: Jostein Coll-Hansen, valgt for 1 år
Kasserer: Mikkel Olseng, gjenvalgt for 2 år
Sekretær: Tore Wiik, gjenvalgt for 1 år
Styremedlemmer:
·
    Jan Egil Johansen, gjenvalgt for 1 år
·
    Knut Willy Sørensen, gjenvalgt for 1 år
·
    Odd Taiet, gjenvalgt for 1 år

 

29.10.07:B-9866 fra Hansens Bilruter er overtatt av veteranbussgruppa Nettbuss Østfold. Den har vært brukt en del, men er nå inne til full gjennomgang på Revelsby mellom Sarpsborg og Rakkestad.
29.10.07: Fra venstre mot høyre: Rune Henriksen, Jan Egil Johansen ,ukjent, Thorleif Syversen i sving med B-9877. En god del rust er kommet frem.
29.10.07: Volvo B605 fra 1958 som tidligere har tilhørt NSB Bilruter skal ikke restaureres men brukes som delelager.
29.10.07: Grilling på Revelsby der det er restaureringsdugnad hver mandag. Ved grillen Magnus Erichsen. Til høyre Johnny Jahren og til venstre Ronny Johannesen.
Her er RHF-medlemmene Espen Kristiansen og Rune Henriksen godt plassert i hjulbrønnen på siste nyervervelse til Veteranbussgruppa Nettbuss Østfold, en 1988 Mercedes-Benz OHL1625/Arna. Bussen skal inn til EU-kontroll og en del arbeider må utføres, bl.a. skifting av bremsebånd og utbedring av luftlekkasje.
Årsmøte 24.3.06

Les referat

26.8.04 ble Rutebilhistorisk Forenings Østfold-avdeling stiftet. 13 personer var tilstede på stiftelsesmøtet i Nettbuss Østfolds lokaler i Sarpsborg.

 

På bildet til høyre er interimstyret samlet.

Fra venstre mot høyre: Raymond Myrvold (styremedlem), Knut W. Sørensen (formann), Svein Eng (nestleder), Mikkel A. Olseng (kasserer), Ole Aardal (styremedlem), Tore H. Wiik (sekretær) og Jan Egil Johansen (styremedlem).

Per Ivar Berntsen er primus motor i arbeidsgruppen til RHF Østfold som kommer sammen hver mandag på Revelsby i Rakkestad og restaurerer gamle Østfold-busser. På bildet ser vi et nettopp inntauet objekt, en 1948 modell Volvo med karosseri fra Auto Karosserifabrikken på Kambo. Et spennende prosjekt!
Lørdag 30.4.05 på utflukt med B-5468 til åpen dag på Transportmuseet i Trøgstad. Fra venstre Mikkel Olseng, Jan Egil Johansen, Knut Willy Sørensen og Johnny Jahren.
6.5.05 på Landsmøtet i Rutebilhistorisk Forening, 17. veteranbusstreff i Tønsberg.

Noen av avdelingens busser:

(Avdelingen har et nært samarbeid med Veteranbussgruppa Nettbuss Østfold
som eier og disponerer et stort antall veteranbusser).
 

B-9866

B-5468
B-5377
B-9866