Medlemsområdet

Et passordbeskyttet medlemsområde innføres forsøksvis på websiden. Dette området vil gi tilgang til vognlister og annen informasjon som foreningen utarbeider. Dette er et ressurskrevende arbeid som særlig Historisk Forum arbeider med. Vi mener det er rimelig at du bør være medlem av RHF for å få gratis tilgang til denne informasjonen.

Når du går inn på medlemsområdet vil du derfor bli avkrevet et brukernavn og et passord for å komme videre. For å få oppgitt passord og brukernavn må du fylle ut skjemaet på passord-siden. Dette vil bli effektuert fra webmaster innen noen dager.

Samtidig er destinasjonen "Torget" fjernet. Busspratens underside "Kjøp og salg" er bedre egnet som annonseforum.