Til forsiden

Diskusjonslysten? Gå til Busspraten.

Klikk her for å melde adresseforandring?

Bli medlem i RHF?

 

Infobanken

I RHFs infobank får du tilgang til systematisert historisk informasjon i form av lister, databaser og oppslag.
Området er organisert i undersider der du kan skaffe informasjon om bevarte busser, vognlister fra karosseri-
fabrikker
, generell informasjon om ulike karosserifabrikker samt informasjon sortert på rutebilselskaper

Annet: